หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ราคากลาง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแกะ หมู่ 7 บ้านนาสระลอย   7 พ.ค. 2562 10
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางพรวน หมู่ 2 บ้านวังผักบุ้ง   7 พ.ค. 2562 14
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายเนิน หมู่ 7 บ้านนาสระลอย   17 เม.ย. 2562 23
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยายอาบ หมู่ 3 บ้านป้อม   17 เม.ย. 2562 13
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดสายบ้านป้อมเชื่อมต่อปากพระ หมู่ 3 บ้านป้อม   17 เม.ย. 2562 18
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างจ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดคลองเหมืองพระบาทฝั่งทิศใต้ หมู่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม   3 เม.ย. 2562 31
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการปรัปบรุงถนนดินลุกรังพร้อมบดอัดคลองเหมืองพระบาทฝั่งทิศใต้ หมู่ 5 บ้านนาไผ่ล้อม   2 เม.ย. 2562 21
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองหร่ายหนองบัว-นานายแปลก หมู่ 4   27 มี.ค. 2562 28
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำพร้อมท่อส่งน้ำคลองห้วยแหน หมู่ 3 บ้านป้อม   27 มี.ค. 2562 27
ราคากลาง   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อม หมู่ 4 บ้านหนองปรือ ตำบลบ้านป้อม   15 มี.ค. 2562 68
  (1)     2      3      4